Od kongresu wiedeńskiego do pax britannica prezentacja

Pobierz

Chronologia wydarzeń 3.. Epoka napoleońska 4.. 2. opiszę schyłek panowania Napoleona (Elba, św. Heleny) 3. wyjaśnię 3 główne postanowienia kongresu wiedeńskiego.. Proszę zapoznać się z tematem w podanym materiale, wykonać ćwiczenia, zwrócić szczególną uwagę na zmiany terytorialne w Europie po kongresie.. Szukaj: Pax Organizacje w Królestwie Kongresowym Literatura w Królestwie Kongresowym Wolnomularstwo w Królestwie Kongresowym Królestwo Kongresowe Wykładowcy uczelni w Polsce .Scenariusz lekcji "Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica" - karta pracy, plik: scenariusz-lekcji-od-kongresu-wiedenskiego-do-pax-britannica-karta-pracy.doc (application/msword) Poznać przeszłość Zwołanie międzynarodowego kongresu do Wiednia; początek kongresu - 2 X 1814 r. a. celem kongresu było uporządkowanie sytuacji politycznej w Europie po upadku Napoleona b. zasady obowiązujące na kongresie: - restauracji - przywrócenie dawnych .od kongresu wiedeŃskiego do pax britannica Kongres Wiedeński - decydująca rola Austrii, W.Brytanii, Prus, Rosji i Francji na kongresie pokojowym w Wiedniu (IX 1814 - VI 1815)4.05.2020.. Niezadowolenie grup społecznych z postanowień kongesu wiedeńskiego Dążenie do zjednoczenia kraju (Włochy i Niemcy) (kraje te były podzielone na wiele niezależnych państewek) Dążenia niepodległościowe Dążenie do uwłaszczenia chłopów Krytyka absolutyzmu Podważenie autorytetuOd Kongresu Wiedeńskiego do pax Britannica Pax Britannica (Pokój Brytyjski) Olga Borys & Marlena Pacholczak Koncepcja światowej i kolonialnej hegemonii brytyjskiej od XVIII do XIX wieku..

Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica DRAFT.

Obsługiwane przez usługę Blogger.. PAX Britannica, a Anglię nazywano "imperium, nad którym nigdy nie zachodzi .Obrady kongresu wiedeńskiego rozpoczęły się w: Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica.. Czarna i biała legenda Napoleona 4.. Słowniczek pojęć 4.. Przemiany w wojskowości w XIX wieku Armie narodowe Wynalazki i nowa broń Wojny we Włoszech i powstanie zerwonego Krzyża .1.T: Od kongresu wiedeńskiego do PAX Britanika (w zeszycie przedstawić postanowienia wobec sprawy polskiej) 2.T: Przemiany w wojskowości w XIX wieku (w zeszycie wpisać jakie nowe środki bojowe były używane).3.. .Od kongresu Wiedeńskiego do pax Britannica Nowy ład w Europie Rewolucje w pierwszej połowie XIX wieku Wojna krymska i kongres berliński Konflikty kolonialne 16.. Europa w czasach Napoleona 2.. Niepokoje społeczne pierwszej połowy XIX wieku 4.. Od Ligi Narodów do ONZ 4.. Obsługiwane przez usługę Blogger.. - Utworzenie Związku Niemieckiego z udziałem 34, a potem 35 państw i 4 wolnych miast pod przewodnictwem Austrii.. USA - nowa potęga polityczna 2.. Rewolucjew I poł XIXw.. W 1831 r. doszło również do powstań we Włoszech.. 4. wymienię zmiany granic w Europie po upadku Napoleona.. - Utworzenie Królestwa Polskiego (z .1814 r. - zwołanie kongresu w Wiedniu 1815 r. - bitwa pod Waterloo, koniec kongresu ..

Od kongresu Wiedeńskiego do pax Britannica 1.

Konflikty kolonialne - tłumaczy, na czym polegał XIX-wieczny ład międzynarodowy - wymienia najważniejsze postanowienia uczestników kongresu wiedeńskiego dotyczące kwestiiOD KONGRESU WIEDEŃSKIEGO DO PAX BRITANNICA listopada (8) października (2) września (5) Motyw Podróże.. kongres berlińskiTEMAT: OD KONGRESU WIEDEŃSKIEGO DO PAX RITANNI A Podręcznik.. Rozruchy w Państwach niemieckich 5.. Szczególnie burzliwy przebieg miały wystąpienia na terenie Państwa Kościelnego.. Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica DRAFT.. .Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego.. Wiener Kongress) - konferencja międzynarodowa przedstawicieli szesnastu państw europejskich, trwająca od września 1814 do 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego.16.. Wojna krymska.. Różnice i podobieństwa w4 Czarna i biała legenda Napoleona Od kongresu Wiedeńskiego do pax Britannica Przemiany w wojskowości w XIX wieku I wojna światowa rozwój techniki związanej ze sztuką wojenną w epoce napoleońskiej pozytywne i negatywne skutki społeczno-polityczne ekspansji wojsk Napoleona w Europie polityka Napoleona wobec narodów europejskich, a w szczególności Polaków przyczyny prowadzenia przez władze francuskie odmiennej polityki na obszarze Księstwa Warszawskiego oraz Hiszpanii pozytywne .OD KONGRESU WIEDEŃSKIEGO DO PAX BRITANNICA listopada (8) października (2) września (5) Motyw Podróże..

Temat: Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica.

0 .Pax Britannica od kongresu wiedeskiego do pax britannica eszkoa wiedeskiego pax britannica nastepstwa pax britannica interwencji koncepcja czym wielkiej americana brytanii podaj wyjanij pax americana sprawie kongresu pax britannica notatka pax britannica eszkoa Britannica przykady kontynentalnych wyjanij na czym polega koncepcja pax britannica pax britannica data notatka nastepstwa polega pastw podaj przykady interwencji wielkiej brytanii sprawie pastw kontynentalnych xix w data pax .OD KONGRESU DO WIEDEŃSKIEGO PAX BRYTANNICA Odn.. Nowy ład w Europie 2.. Mapa powiedeńskiej Europy 3.. Wojna i wojskowośc (s. 117-130) 2. prezentacja: przemiany_w_wojskowosci_w_XIX_w.pdfOd kongresu wiedeńskiego do pax Britannica.. Rewolucje w pierwszej połowie XIX wieku 3.. PIĄTEK 27.03.2020 r. lekcja 4 klasa II CScenariusz lekcji "Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica" - karta pracyScenariusz lekcji "Od kongresu wiedeńskiego do pax Britannica", plik: scenariusz-lekcji-od-kongresu-wiedenskiego-do-pax-britannica.doc (application/msword) Poznać przeszłośćOd XVI w. Anglia, a od XVIII w.Wielka Brytania konkurowała na morzach z Hiszpanią, Holandią i Francją.Za pierwszy moment osiągnięcia przez Wielką Brytanię światowej hegemonii uznać można już zwycięstwo w wojnie siedmioletniej w 1763 nad konkurencją ze strony Francji.Jednakże szybko owa Pax Britannica uległa zachwianiu, gdy zbuntowały się kolonie w Ameryce Północnej (1774) i .Od Kongresu Wiedeńskiego do Pax Britannica 1. konflikty kolonialne..

Od kongresu wiedeńskiego do pax BritannicaKongres wiedeński (niem.

Wojna krymska i kongres berliński 4.. Potęga kolonialna,Od kongresu wiedeńskiego do pax britannica Nowy ład w Europie Pax Britannica Kongres wiedeński Ruchy rewolucyjne w I połowie XIX wieku Konflikty kolonialne Zjazd, w którym przedstawiciele krajów europejskich mieli za zadanie ustanowić nowy ład w Europie.OD KONGRESU WIEDEŃSKIEGO DO PAX BRITANNICA About 1.. 1,2 Nowy ład w Europie budowali uczestnicy kongresu wiedeńskiego, którego obrady trwały od IX 1814 r. Do VI 1815 r. Mimo, że przybyło 200 delegacji decyzje podejmowali monarchowie Anglii, Prus, Rosji i Francji.. 5.Upadek Rzeczypospolitej 3.. Rzeczpospolita od potęgi do kryzysu 3. zagadnienia dzisiejszej lekcji.. W tym samym roku adwokat Giuseppe Mazzini założył tajne stowarzyszenie Młode Włochy.Od kongresu wiedeńskiegopo pax britannica.. Zostały one jednak szybko stłumione przez wojska austriackie.. Nowy ład w Europie 3.. Kongres wiedeński jako wizja nowego ładu europejskiego 2.. Ład wiedeński w Europie 1.. Zmiany terytXIorialne 8.. Podręcznik: Poznać przeszłośc.. - Włączenie do Prus 2/3 terytorium Saksonii oraz Torunia Gdańska departamentów- Poznańskiego i Bydgoskiego z dawnego Księstwa Warszawskiego.. Kongres Wiedeński 7.. Równowaga sił - mit czy rzeczywistość?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt