Wzór sumaryczny tlenku miedzi

Pobierz

Wynik obliczeń to 28 u plus 2 razy 16 u, czyli 60 unitów.Zadanie: 1 podaj wzory sumaryczne i kreskowe następujących związków tlenek chromu ii tlenek węgla iv wodorotlenek sodu wodorotlenek ołowiu Rozwiązanie: tlenek chromu iii tu raczej iii a nie ii cr_2o_3, o cr o cr oW przypadku tlenku miedzi dwa do żadnej reakcji nie dochodzi, o czym informuje również napis po prawej stronie probówki.. Wiele pierwiastków tworzy po kilka tlenków, w których ich wartościowość jest różna.. Wychodzi "Sn2O4", ale to nie jest poprawna odpowiedź, bo da się skrócić indeksy, dzieląc je przez 2 i otrzymamy: SnO2.Nazwy tlenków są dwuczłonowe.. Tlenek miedzi (I) Tlenek arsenu ( V) Tlenek baru.. W równanie masy cząsteczkowej podłożone zostają odpowiednie wartości mas atomowych: 28 u dla krzemu i 16 u dla tlenu.. Pierwszy człon to wyraz tlenek, a drugi - nazwa pierwiastka w dopełniaczu, np. tlenek sodu.. 20 pkt.. Odp.. Przykładem są związki ołowiu z tlenem o wzorach sumarycznych: Pb O 2 i PbO.4 atomy miedzi łączą się z 1 cząsteczką tlenu, tworząc 2 cząsteczki tlenku miedzi(I).. SeO3 ½ pktSZYBKO!. A. Cu(OH) 2 B. Ba(OH) 2 C. Fe .Wykonaj przekształcenia wzorów: a) to jest wzór na energię kinetyczną: Ek=m* [tex]v^ {2} [/tex]/2.. Za pomocą wzorów sumarycznych, elektronowych i.. A. ClO 4 B. Cl 2 O 7 C. ClO 2 D. ClO 3 Zadanie 8. tlenek miedzi (II) Ogólne informacje..

Napisz wzór sumaryczny tlenku miedzi (I).

Fluorowcopochodna benzenu zawiera 48,3 % chloru.. Zarówno po wrzuceniu do probówki tlenku sodu, jak i po wrzuceniu tlenku magnezu i odegraniu animacji po prawej stronie pojawia się sumaryczny i modelowy, czyli rysunkowy zapis reakcji.5.. A. HClO B. HClO 3 C. HClO 2 D. HClO 4 Zadanie 7.. Wzór sumaryczny związku chemicznego jest pewnym zapisem informującym nas o ilości atomów danego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego.. b. Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczek nku magnezu.. Ułóż wzór sumaryczny i strukturalny tlenku miedzi(II)2. c. Oblicz stosunek masowy magnezu do tlenu w cząsteczce tlenku magnezu.. tlenek krzemu(IV) ½ pkt .. Odpowiedź "C" jest poprawna, ponieważ tlenek cyny zapiszemy jako "Sn2Ox", ale skoro znamy wartościowość cyny w tym związku (IV), to przenosimy ją do indeksu stechiomterycznego tlenu.. Wskaż wzór sumaryczny wodorotlenku o silnych właściwościach zasadowych.. Tlenek chloru (III) Tlenek glinu.1) na rysunku jest przedstawiony wzór 2) wzór sumaryczny przedstawionego związku to: 3) Zaznacz wzór sumaryczny tlenku miedzi(II) 1) na rysunku jest przedstawiony wzór a) sumaryczny b) strukturalny 2) wzór sumaryczny przedstawionego związku to: a) Fe2O3 b) Fe3O2 c) FeO d) FeO2 3) Zaznacz wzór sumaryczny tlenku miedzi(II) a) CuO2 b) Cu2O2 c) .1) na rysunku jest przedstawiony wzór 2) wzór sumaryczny przedstawionego związku to: 3) Zaznacz wzór sumaryczny tlenku miedzi(II) 1) na rysunku jest przedstawiony wzór a) sumaryczny b) strukturalny 2) wzór sumaryczny przedstawionego związku to: a) Fe2O3 b) Fe3O2 c) FeO d) FeO2 3) Zaznacz wzór sumaryczny tlenku miedzi(II) a) CuO2 b) Cu2O2 c) .Wzór sumaryczny, np. H2O, określa ilość i rodzaj atomów w cząsteczce..

Napisz wzór sumaryczny tlenku magnezu.

b. Podaj rodzaj […]Zadanie: wzór sumaryczny i strukturalny na tlenek żelaza ii Rozwiązanie:tlenek żelaza ii feo fe o tlenek żelaza iii kropki są pomocnicze fe2o3 o fe o o fe tlenek złota ii auo au o tlenek złota i au2o au o au tlenek potasu k2o k o k tlenek sodu na2o na o naWykonaj przekształcenia wzorów: a) to jest wzór na energię kinetyczną: Ek=m* [tex]v^ {2} [/tex]/2.. 79,545 g/mol.Tlenek ten jest otrzymywany poprzez ogrzewanie metalicznej miedzi z tlenkiem miedzi(II), przez redukcję roztworu siarczanu miedzi(II), a także w wyniku reakcji glukozy z tlenkiem miedzi(II): 2CuO + C 6 H 12 O 6 → Cu 2 O ↓ + C 6 H 12 O 7Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: podaj wzór sumaryczny i strukturalny tlenku miedzi(II)pomógł by ktoś?z góry dzięki zestaw 101.. Masz kwas siarkowy (vi), potas, tlenek miedzi (ii) i wodę.. informuje nas że w jednej cząsteczce tlenku węgla (II) mamy jeden atom węgla i jeden atom tlenu.tlenek siarki (IV) - SO2..

Wzór sumaryczny.

4 cząsteczki miedzi łączą się z 2 atomami tlenu, tworząc 2 cząsteczki tlenku miedzi(I).

Wzór sumaryczny: Gęstość [kg/m³] dwutlenek węgla: CO 2: 1.95: tlenek węgla (II) CO: 1.145: tlenek chloru (I) Cl 2 O: 3.552: tlenek chloru (VII) Cl 2 O 7: 1900: nadtlenek wodoru: H 2 O 2: 1440: tlenek azotu (II) NO: 1340: tlenek siarki (IV) SO 2: 2.619: tlenek siarki (VI) SO 3: 1920: tlenek baru: BaO: 5720: tlenek srebra (I) Ag 2 O: 7200 .Tlenek miedzi , Cu2O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym miedź występuje na I stopniu utlenienia.. Jaki wzór chemiczny ma tlenek siarki, którego 10,0 g zawiera 6,0 g .Wskaż wzór sumaryczny najmocniejszego kwasu (z wymienionych).. d. Oblicz skład procentowy pierwiastków w cząstce tlenku magnezu Zadanie 2 a.. Tlenków, wodorków.. tlenek azotu(I) ½ pkt .. W 23,0 g tlenku azotu znajduje się 7,0 g azotu.. Otrzymaj Redukcja tlenku miedzi (ii) wodorem, rozkład chlorku srebra pod wpływem światła.. tlenek chromu (II) - CrO.odpowiedział (a) 19.04.2012 o 19:42.. Zadanie 1 a.. Napisz słownie reakcję otrzymywania kwasu azotowego(V)1) na rysunku jest przedstawiony wzór 2) wzór sumaryczny przedstawionego związku to: 3) Zaznacz wzór sumaryczny tlenku miedzi(II) 1) na rysunku jest przedstawiony wzór a) sumaryczny b) strukturalny 2) wzór sumaryczny przedstawionego związku to: a) Fe2O3 b) Fe3O2 c) FeO d) FeO2 3) Zaznacz wzór sumaryczny tlenku miedzi(II) a) CuO2 b) Cu2O2 c) .Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu..

Podaj wzór sumaryczny tego związku.

przekształć ten wzór tak aby obliczyć : m oraz v b) następny wzór to wzór na energię….Narysuj wzory kreskowe i podaj wzory sumaryczne tlenków i wodorków.. Tlenek miedzi stosowany jest do barwienia szkła.wzór strukturalny: wzór sumaryczny: nazwa związku: N2O ½ pkt .. Tlenek żelaza zawiera 27,6 % tlenu.. 4 atomy miedzi łączą się z 2 cząsteczkami tlenu, tworząc 2 cząsteczki tlenku miedzi(I).. W przyrodzie występuje jako minerał o nazwie kupryt i przez wieki był jednym z głównych źródeł miedzi.. Ustala się go na podstawie wartościowości pierwiastka, np.: Jeżeli pierwiastek ma więcej niż jedną wartościowość, należy to uwzględnić w nazwie, podając jej wartość w nawiasie, np.: Tlenek miedzi (I) - Cu 2 O Tlenek miedzi (II) - CuOUstalanie wzorów sumarycznych tlenków.. monotlenek miedzi, tlenek (2−) miedzi (2+), tlenek miedzi (2+), tlenek miedzi (II) Inne nazwy i oznaczenia.. Jaki jest wzór chemiczny tego tlenku?. Wskaż wzór sumaryczny tlenku kwasowego, który jest bezwodnikiem HClO 4. tlenek sodu - Na2O..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt