Uzupełnij tabelę nazwami państw podanymi poniżej

Pobierz

A. Ustka B. Gdańsk-Port Północny C. Gdynia D. Szczecin-Świnoujście Zadanie 44.. Następnie .. Pogrupuj podane niżej cechy rolnictwa, wpisując odpowiadające im litery we właściwe .. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 18.. Wpisz w odpowiednie komórki podane poniżej nazwy państw.. 1 Til Schweiger 2 Franka Potente Wie alt ist sie / er jetzt?Uzupełnij tabelę określeniami podanymi poniżej.. a) Uzupełnij tabelę nazwą województwa, na terenie którego dany park narodowy się znajduje, oraz wpisz numer oznaczający położenie parku na mapie.. ∞ CH2 = CH - CH3 ∞ CH2 = CH2….10 54 Nazwy państw i języków Udzielam informacji na temat .. Uzupełnij tabelę podanymi wyrazami.. Park narodowy: Drawieński, Karkonoski, Poleski, Świętokrzyski.. IV Liceum Ogólnokształcące im.. b) Dobierz spośród podanych po jednym z walorów przyrodniczych, charakterystycznych dla danego parku narodowego.. Następnie napisz ich wzory sumaryczne i nazwy.. A - dostęp do niej ma 10 krajów afrykańskich a na brzegu zlokalizowane są duże porty, ważny na świecie region wydobycia ropy naftowej.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy portów specjalizujących się w przeładunkach wymienionych w tabeli towarów.. Wpisz obok każdego kraju nazwę języka urzędowego, który w nim obowiązuje.. Następnie zamień je na wyrazy o znaczeniu neutralnym.. Podaj dwie pozytywne strony globalizacji i uzasadnij swój wybór.Określenie Państwo 1.Dach Afryki A. Kongo, B. Gabon, C. Etiopia, D..

Uzupełnij tabelę nazwami państw podanymi poniżej.

Obok każdego z państw wpisz literę oznaczającą położenie państwa na mapie Europy.. Bagdad, Bombaj, Delhi, Meksyk, Rio de Janeiro Miasto - 1.Bombaj - Państwo - Indie Miasto - 2.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca podane niżej nazwy miejscowości.. Meksyk • Libia • Somalia • Birma Uzupełnij tabelę, dopisując właściwe pojęcia do definicji.. Węgiel kamienny.. Następnie, korzystając ze wzorów na obliczanie wysokości Słońca nad widnokręgiem, oblicz wysokość górowania słońca w tych miejscowościach w pierwszych dniaUzupełnij tabelę.. Czechy; Grecja; Holandia; Turcja; Wielka Brytania; Odpowiedź: Turcja Czechy Grecja.. miejsca tabeli.. W tabeli przedstawiono informacje o bilansie wybranych surowców energetycznych w Polsce w latach: 2000, 2005, 2010, 2016. Podaj nazwę tego surowca energetycznego.. a) Wpisz we właściwe miejsca tabeli podane poniżej nazwy krajów.. Wypisz z tekstu trzy przykłady kolokwializmów.. Uzupełnij tabelę.. Przyczyna: deflacja, krasowienie, wietrzenie mrozowe, abrazja.wpisz w podane wyrazy w odpowiednia rubryke tabeli nastepnie uluz dialog.. Gniewino (F1), Dębki (A2), Żarnowiec (C2), Krokowa (C4) Cecha odnosząca się do podanych miejscowości Latem dzień jest tu najdłuższy.Na podstawie tabeli i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Charakterystykę wybierz spośród podanych niżej oznaczeń literowych..

Wpisz nazwy krajów wybrane z podanych poniżej.

B. Niskie plony i mała wydajność chowu.. Uzupełnij tabelę wpisując podane wzory półstrukturalne alkenów w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny.. Wysokie plony i duża wydajność chowu.. Uzupełnij tabelę nazwami państw podanymi poniżej.. Państwo Stolica konstytucyjna Siedziba władz Boliwia Holandia Uzupełnij tabelę.Obok każdego z tych miast wpisz państwo, w którym to miasto się znajduje.. Aby uzyskać do niego dostęp, należy wykupić konto "premium".Mozambik, Maroko, Chile, DR Konga, Meksyk, Niger, Burundi, Egipt 2.. Mali 2.Państwo w rogu Afryki A. Egipt, B. Somalia, C. RPA, D. Maroko 3.Kraj pachnący wanilią A. Tanzania, B. Madagaskar, C. Lesotho, D. Zambia 4.Królestwo w chmurach A. Lesotho, B. Etiopia, C. Madagaskar, D. Gabonuzupelnij tabele wpisujac podane wzory strukturalne alkenow w kolejnosci.. @Gość Zadanie 5 ze str. 55 znajduje się już na odrabiamy.pl.. Wybierz nazwy spośród podanych niżej.. Kraje: Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny.. (1 pkt) Dla wybranych państw oblicz wartość PKB na jednego mieszkańca.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008..

Nazwy miast wybierz spośród podanych poniżej.

1.Uzupełnij tabelę odpowiednimi nazwami stolic konstytucyjnych oraz rzeczywistych siedzib władz wymienionych państw.. Najliczniejsza mniejszość narodowa: fińska, polska, rosyjska; Rodzina językowa, z której wywodzi się język urzędowy państwa: ałtajska, indoeuropejska, uralska; Odpowiedź:(2 pkt) Odszukaj na mapie wymienione poniżej miejscowości i uzupełnij tabelę, wpisując obok każdej z podanych cech nazwę właściwej miejscowości.. Wpisz do tabeli .Zadania maturalne z Geografii Temat: Sektory gospodarki Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Zad 4 str 55 niestety jest niedostępne,czy mógłbym prosić o odpowiedź?. (2 pkt) Podaj po jednym przyrodniczym czynniku rozwoju: - turystyki w Szwajcarii.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy województw lub ich stolic.. Rozwój gospodarczy i geografia medyczna Zadanie 1. wierszami Rzym, Włochy,Uzupełnij tabelę ,wpisując nazwy grup językowych ,do których należą wymienione języki: francuski,portugalski ,rumuński ---> grupa językowa-irlandzki,szkocki,walijski--->grupa językowa-Zad.4 Wpisz nazwy krajów ,które trzeba odwiedzić,aby zobaczyć wymienione niżej obiekty: a)Jaskółcze Gniazdo-b) Neuschwanstein - c) Most Karola-W tabeli podano nazwy wybranych parków narodowych..

Nazwy języków wybierz z podanych poniżej.

b) Zapisz nazwę kraju należącego do NAFTA wybraną spośród podanych w tabeli.. Liberia, Bułgaria, Austria, Indonezja |Państwa | PKB per capita [US - Pytania i odpowiedzi - GeografiaUzupełnij tabelę nazwami państw podanymi poniżej liberia bułgaria austria indonezja 6 maja 2021 07:54 Inne Kod pocztowy umieszcza się w osobnej linii, nad nazwą kraju.Gość.. Wpisz nazwy parków narodowych, w których występują obiekty geologiczne przedstawione na fotografiach, oraz podaj przyczynę powstania tych obiektów.. Miasta: Londyn, Rzym, Paryż, Stambuł Państwa: Francja, Włochy, Turcja, Wielka Brytania Obiekt Miasto Państwo Forum Romanum Luwr Tower Bridge Odp.. angielski; arabski; hiszpański; francuski; portugalskiUzupełnij tabelę nazwami państw dobranymi spośród podanych: Chiny, Indie, Japonia, Stany ZjednoczoneUzupełnij tabelę nazwami państw, dla których podano wybrane informacje.. Wpisz obok opisu nazwę odpowiedniej rośliny uprawnej oraz literę oznaczającą rysunek przedstawiający położenie głównych producentów tej rośliny w Europie.Przeczytaj podane niżej opisy konfliktów i dopasuj do nich właściwe nazwy państw spośród podanych w ramce.. Tekst: Na każdym spotkaniu autorskim, czytaniu wierszy czy promocji książki da się….1 pkt - Geografia.. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli numery, którymi oznaczono państwa na mapie, oraz informacje wybrane spośród zamieszczonych poniżej.. Rzym Konstantynopol łacina greka niewielkie zagrożenie najazdami plemion barbarzyńskich najazdy plemion barbarzyńskich obejmujące większość obszaru państwa Państwo Cesarstwo Zachodnie Cesarstwo Wschodnie Stolica Dominujący język Sytuacja polityczna.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Uzupełnij tabelę podając nazwy obiektów oznaczonych cyframi na mapie oraz dobierz jeden właściwy opis do każdego z nich.. Brazylia Dania Australia Polska Państwo Użytki rolne ogółem (%) Grunty orne (%) Sady (%) Łąki i pastwiska (%) Lasy (%) Nieużytki (%) 55,4 7,0 0,01 48,4 22,0 22,6 31,2 6,3 1,4 23,5 56,0 12,8 50,9 43,0 1,0 6,9 29,4 19,7 62,8 53,0 1,0 8,8 10,0 27,8Uzupełnij tabelę, wstawiając podane niżej hasła do odpowiednich rubryk.. Jest ono dostępne dla użytkowników posiadających konto "premium".. Posłuchaj audycji radiowej i zapisz, w jakim wieku są podane poniżej osoby.. Liberia, Bułgaria, Austria, Indonezja Państwa PKB per capita [USD] Rolnictwo Przemysł Usługi procentowy udział w tworzeniu PKB 4 943 15,3 47,1 37,6 396 62,7 6,5 30,8 41 800 1,7 32,5 65,8 3.Uzupełnij tabelę.. (2 pkt) Uzupełnij tabelę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt