Opisz budowę arkusza kalkulacyjnego

Pobierz

Temat: "Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym".. Do komórek arkusza użytkownik wpisuje dane - teksty i liczby oraz formuły obliczeniowe.. Dane i wyniki obliczeń można prezentować w postaci wykresów.Temat: Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego.. Arkusz kalkulacyjny.. Dokument arkusza kalkulacyjnego składa się z arkuszy.. 1) Arkusz kalkulacyjny - przypomnienie, budowa 2)Formatowanie tabeli w arkuszu kalkulacyjnym - film.. Komputery i Internet.Arkusz podzielony jest na komórki, które są uporządkowane w kolumny i wiersze każda kolumna ma swoją nazwę, jest nią litera alfabetu - A, B, C, D, E .. AA, AB, AC, .. Zaprezentuj je na przykładzie.. Kolumny oznaczone są literami: Dokument tworzony za pomocą arkusza kalkulacyjnego budową przypomina tabelę, w której znajdują się wiersze i kolumny.. 2 Opisz budowę okna jednego dowolnego programu poznanego na lekcji.. W jaki sposób wykonuje się te same obliczenia dla różnych danych.. Ćwiczenie 2.. Powiedz, co oznaczają terminy: komórka, komórka bieżąca, adres, obszar, separator.. Co nazywamy komórką arkusza.. Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel, w których umieszcza się dane, oraz wykonywanie obliczeń (np. finansowych, matematycznych, statystycznych) i operacji (np. filtrowania, sortowania, analizy danych)..

Opisz budowę arkusza kalkulacyjnego.

3.Kursor arkusza- wskazuje daną komórkę obramowując ją.Opisz budowę arkusza kalkulacyjnego oraz wyjaśnij co to jest adres komórki?. 86 Rozdział 9.. Wymień typy danych, które wprowadzamy do arkusza.. Na rysunku przedstawiony jest arkusz programu Excel.. Co to jest arkusz kalkulacyjny?. Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację1.. ( np. analizy danych ).. Wprowadzać można do niego naprawdę wszystko czy to będzie zwykły plan zajęć danego dnia czy najważniejsze wydarzenia w ciągu roku.1.. Co nazywamy komórką arkusza.. Każdy arkusz jest jedną tabelą składającą się z wierszy i z kolumn.. Polecenie takie realizuje pewną VisiCalc pierwszy elektroniczny arkusz kalkulacyjny zaprojektowany w 1978 r. dla .Excel - arkusz kalkulacyjny 115 3.. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określo-nego schematu obliczeń.. Program ten występuje czasem pod nazwą Scalc - od firmy Sun, która aktywnie .Dziś lekcja o tym jak jest zbudowany arkusz kalkulacyjny i trochę o wypełnianiu arkusza.Budowa arkusza kalkulacyjnego..

Omów budowę arkusza kalkulacyjnego.

Jaki znakiem musi być poprzedzona formuła w arkuszu.. Narysuj najczęściej używane przyciski arkusza kalkulacyjnego i opisz ich przeznaczenie.. W jaki sposób .Arkusz kalkulacyjny to jakby pokratkowana kartka stanowiąca wielką tabelę.. Wiersze mają swoje numery: 1, 2, 3, 4, 5, 6 .. Komórka - podstawowa jednostka funkcjonalna arkusza kalkulacyjnego.Wystarczy podzielić jeden arkusz kalkulacyjny na tabele z opisanymi poszczególnymi dniami tygodnia, miesiąca czy roku.. 2.Budowa arkusza kalkulacyjnego.. Mogę nawet dać dyplom.. Wiersze opisane są kolejnymi liczbami naturalnymi, a kolumny literami alfabetu.. Jakie działania możemy wykanać na arkuszu k. 4.. Pomysł jest prosty.1.. 3) Arkusz kalkulacyjny - proste obliczenia z wykorzystaniem formułybudowa okna arkusza kalkulacyjnego excel Arkusz kalkulacyjny znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zbiera się i przelicza dużo danych liczbowych.. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.. Pojedyncze pole w miejscu przecięcia się wiersza i kolumny to komórka.. Co to jest arkusz kalkulacyjny?. Opisz budowę arkusza kalkulacyjnego.. W jaki sposób można szybko dodać do siebie liczby wpisane do arkusza.. ( np. analizy danych ).. Wykorzystuje się go np. do sporządzania kalkulacji finansowych, obliczeń statystycznych, matematycznych, a także przygotowania listy zakupów czy też planowania i kontrolowania wydatków.14..

2.Budowa arkusza kalkulacyjnego.

5 Wyjśnia cie ęj poj arkusz kalkulacyjny w odniesieniu do programu i do dokumentu.. !• opisać typy danych wprowadzanych do arkusza • scharakteryzować formuły i zasady ich tworzenia • opisać elementy okna i budowy wybranego arkusza kalkulacyjnego Umiejętności - Uczeń potrafi: • wskazać elementy budowy arkusza kalkulacyjnego • wprowadzać dane i formuły do komórek arkusza • wykonywać w arkuszu proste .Opisz budowę arkusza kalkulacyjnego.. Formuły to wzory pozwalające obliczyć wartość na podstawie zawartości innych komórek.. O czym informuje adres komórki?. Każdy arkusz jest jedną tabelą składającą się z wierszy i z kolumn.. Szczegółowe treści:w informatyce jest arkusz kalkulacyjny w poligrafii są: arkusz autorski, arkusz drukarski, arkusz wydawniczy, w mowie potocznej najczęściej występuje Formuła arkusza kalkulacyjnego - polecenie wpisywane w komórkę arkusza kalkulacyjnego służące do obliczeń matematycznych.. Temat: Proste zastosowania arkusza kalkulacyjnego funkcja SUMA Ćwiczenie 1. Podaj nazwę arkusza kalkulacyjnego dostępnego na Twoim szkolnym komputerze..

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego.

3 Co oznaczają pojęcia: komórka, komórka bieżąca, adres, obszar, separator?. Pojedyncze pole w miejscu przecięcia się wiersza i kolumny to komórka.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Arkusz kalkulacyjnyarkusza kalkulacyjnego, wstawianie i formatowanie wykresu punktowego II.3c, II.4, III.3 Uczeń potrafi: • przygotować dane do wykresu funkcji liniowej; • wykonać wykresy funkcji liniowych za pomocą kreatora wykresów; • opisać i formatować wykres; • drukować wykresy wraz z danymi w arkuszu.. W jaki sposób można szybko dodać do siebie liczby wpisane do arkusza.. Już wiesz, że zadaniem pierwszych komputerów było wykonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych.. Arkusz składa się z komórek wchodzących w skład kolumn i wierszy.. Wyjaśnić pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, adres komórki, zakres komórek.. Na rynku obecne są jego różne wersje (np. wersja 97, wersja 2000, wersja 2003 oraz wersja 2007), program Calc z pakietu OpenOffice jest produktem darmowym działającym w systemach Windows i Linux.. Wprowadzać do komórek dane liczbowe i teksty.Arkusz kalkulacyjny pozwala na bezpośrednie zapisywanie na ekranie monitora wzorów, wg których wykonywane są obliczenia na bieżąco wyświetlając na tym samym ekranie wyniki otrzymane dla konkretnych danych metodą wpisaną w arkusz.. 4 Wymień typy danych, które wprowadzamy do arkusza.. Na informatykę mam wypisać zastosowania arkusza kalkulacyjnego.. Jaki znakiem musi być poprzedzona formuła w arkuszu.. Dokument arkusza kalkulacyjnego zwany skoroszytem składa się z arkuszy.. Zmiana wartości jednej z danych powoduje automatyczne przeliczenia wszystkich zależnych od niej wielkości.Arkusz kalkulacyjny ( informatyka )- najważniejsze informacje.. Jakie działania możemy wykanać na arkuszu k. 4.. Formuła może zawierać adresy komórek, biorących udział w obliczeniach, operatory matematyczne oraz funkcje.Lekcja 1 (temat 1): Budowa arkusza kalkulacyjnego i formuły Po dokładnym zapoznaniu się z treścią tego tematu powinniśmy umieć: Korzystać z pracowni informatycznej.. w tekście ma się znajdować: - zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w matematyce - zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w geografii - zastosowanie arkusza kalkulacyjnego na lekcji WOS Wynagrodzę иαנℓєρѕzą σ∂ρσωιє∂zιą !. Opisz budowę okna uruchomionego programu.. Dokument arkusza kalkulacyjnego składa się z arkuszy.Temat lekcji: Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Czas trwania: 2 x 45 minut Cele ogólne lekcji: Zrozumienie przeznaczenia i zasad działania arkusza kalkulacyjnego jako specjalistycznego programu komputerowego do wspomagania obliczeń i tworzenia wykresów.. Porównaj oba programy.. 1.Arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel, w którym umieszcza się dane oraz wykonuje się obliczenia i operacje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt