Wypisz oboczności podstawy słowotwórczej występujące w podanych parach wyrazów

Pobierz

dąb dębina dowodzić - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Do podanych wyrazów dopisz wyrazy podstawowe.. kocisko bezdrożne gołębnik biel piekielny wesołek słownik słówko zmywarka potrzebuje jak najszybciej.proszę pomóżcie:)podkreśl w tekście wyrazy podzielne słowotwórczo i dokonaj analizy.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. ławka-ławeczka .. bakusek08 bakusek08 24.03.202112.Wypisz oboczności podstawy słowotwórczej występujące w podanych parach wyrazów: niedźwiedź - niedźwiadek (2 pkt) Wprowadź odpowiedź 13.Wypisz oboczności podstawy słowotwórczej występujące w podanych parach wyrazów: pies - psina (3 pkt) Wprowadź odpowiedźW podanych parach wyrazów wypisz oboczności występujące w podstawie słowotwórczej.. (polecenie to było) (to jeszcze do polecenia)do każdego wyrazu dopisz parafraze słowotwórczą, wyraz podstawowy i formant.. Czasem przy deklinacji (odmianie przez przypadki) obserwujemy różnice pomiędzy tematami w różnych przypadkach, np. ogród - ogrodz.. W wyrazach pokrewnych podkreśl rdzeń.. 2011-11-11 15:04:36 Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe 2012-05-24 17:44:48 do podanych wyrazów dopisz synonimy ( wyrazy bliskoznaczne) 2015-06-08 20:48:39Formant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyUzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

Wypisz oboczności podstawy słowotwórczej występujące w podanych parach wyrazów.

a. morze - morski b. droga - dróżka c. zwyciężać - zwycięstwo d. orzech - orzeszek 1 Zobacz odpowiedź liliana021108 liliana021108 A. rz:r b. o:ó g:ż c. ż:s d. ch:sz Mam nadzieje ze pomogłam .Zapisz oboczności do wyrazów.. poleca 75% 8315 głosów.. Zapisz oboczności.. Z GÓRY DZIĘKUJĘ 2010-11-29 15:28:38; Przedstaw na 3 wykresach rodziny wyrazów wybrane spośród podanych.. Oddziel formanty w wyrazach pochodnych .3.. 2012-05-23 14:22:35; Wypisz oboczności tematu wyrazów: 2010-11-15 15:55:48; W podanych rodzinach wyrazów podkreśl rdzeń, a następnie dopasuj podane oboczności rdzenia.. W podanych parach wyrazów oddziel tematy słowotwórcze od formantów , wypisz tematy oboczne i oboczności .. W wyrazach pokrewnych podkreśl rdzeń.. czytelnik, czytelnia, czytać, .. 2012-02-13 16:35:51; Zapisz wyrazy pokrewne do podanych wyrazów 2011-01-12 14:45:15Wypisz wszystkie oboczności, które zaszły w tematach słowotwórczych podanych par wyrazów: pies-psiak, mądry-mędrzec, kot- kocisko.Oboczności tematyczne i tematy oboczne.. Który?. Wymień te pory i zakresy średnich .Wypisz oboczności głosek w podstawie słowotwórczej i temacie wyrazu podstawowego: a. dwór - dworzanin b. puch - puszysty c. mądry - mędrzec d. zwyciężyc - zwycięzca.. Filmy.. W wyrazach pochodnych podkreśl podstawy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne (jeśli takie występują)..

Wypisz oboczności głosek zachodzące w rdzeniu oraz zapisz rdzenie oboczne.

są to TEMATY OBOCZNE, a różnice pomiędzy głoskami tematycznymi, np. ó:o, nazywamy OBOCZNOŚCIAMI TEMATYCZNYMI .Dokonaj analizy słowotwórczej podanych wyrazów wyraz podstawowy wyraz pochodny parafraza słowotwórcza podstawa słowotwórcza formant obocznościPodstawa słowotwórcza (pień) - to ta część wyrazu podstawowego, która wchodzi w skład wyrazu pochodnego (ich część wspólna): (wyraz podstawowy) -> (wyraz pochodny) mówić -> za mówić podstawa słowotwórcza pisać - pisarz czekać - poczekalnia kosz - koszyk góra - góralka krawiec - krawiectwoZadanie: do wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe wypisz oboczności zachodzące w podstawie słowotwórczej przestrach , doradca,obchód,sługaDo podanych wyrazów dopisz odpowiednio wyrazy podstawowe lub pochodne.. klasowy , księgarnia , lekarz , piecyk , blokowisko , soczek, czytanie, zmywarka Zad.. 2010-05-13 15:44:24 dopisz wyrazy podstawowe do pochodnych 2008-04-26 16:51:14 Do podanych wyrazów dopisz trzy wyrazy bliskoznaczne 2009-10-24 16:20:19dopisz wyrazy podstawowe.w wyrazach pochodnych oddziel formant od podstawy słowotwórczej,lub zaznacz formant zerowy.zapisz oboczności.. Zadanie jest zamknięte.. Treść.. Question from @iwa646 - Szkoła podstawowa - Polski7.. Dopisz wyrazy podstawowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt