Bromek cynku wzór sumaryczny

Pobierz

napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach: - chlorek chromu(III) CrCl3 - siarczek srebra(I) Ag2S - tlenek manganu (IV) MnO2 - jodek ołowiu (II) PbI2 - bromek miedzi (I) CuBr 2.podaj nazwy związków chemicznych.. Rozpuszcza się w amoniaku.. Napisz wzór sumaryczny i równanie dysocjacji następujących soli : a) fosforan (V) magnezu b) azotan (III) potasu c) bromek cynku d) siarczan (VI) cyny (IV) Proszę o szybką odpowiedź !1.. Chociaż FeBr 3 jest niedrogi w handlu, można go otrzymać przez obróbkę metalicznego żelaza bromem : 2 Fe + 3 Br 2 → 2 FeBr 3.. C) bromek magnezu ….. d) jodek baru ….. E) tlenek .Napisz wzór sumaryczny i strukturalny następujących soli: a) siarczek sodu b)bromek żelaza II c) węglan potasu 2009-03-18 19:20:48 Napisz wzory następujących soli: fosforan(5) cynku, siarczan(6) wapnia , siarczek litu , fluorek wapnia , bromek sodu, chlorek żelaza(3), siarczan(4) sodu, chlorek miedzi(1), węglan baru, siarczan(6) amonu, azotan(5) miedzi(2), fosforan(5) potasu , jodek 2011-05-19 20:15:12Wzór sumaryczny ZnCl 2: Masa molowa: 136,29 g/mol Wygląd biały lub prawie biały krystaliczny proszek: Identyfikacja Numer CAS: 7646-85-7: PubChem: 5727Wzór sumaryczny: Iloczyn rozpuszczalności: wodorotlenek itru (III) Y(OH) 3: 1×10-22: wodorotlenek cynku: Zn(OH) 2: 3×10-17: wodorotlenek talu (III) Tl(OH) 3: 1.68×10-44: wodorotlenek skandu: Sc(OH) 3: 2.22×10-31: wodorotlenek cyny (II) Sn(OH) 2: 5.45×10-27: wodorotlenek ołowiu (II) Pb(OH) 2: 1.43×10-20: wodorotlenek niklu: Ni(OH) 2: 5.48×10-16: wodorotlenek magnezu: Mg(OH) 2: 5.61×10-12Wzór sumaryczny AgBr Masa molowa: 187,77 g/mol Wygląd bezwonne, jasnożółte ciało krystaliczne: Minerały: bromargiryt: Identyfikacja Numer CAS: 7785-23-1: PubChem: 66199Wzór sumaryczny KBr Masa molowa: 119,00 g/mol Wygląd bezwonne, białe, higroskopijne kryształy: Identyfikacja Numer CAS: 7758-02-3: PubChem: 253877Bromek cynku..

napisz wzór sumaryczny do: bromek cynku.

- Pb(SO4)2 siarczan (VI) sodu - Na2SO-4 chlorek sodu - NaCl chlorek cynku (II) - ZnCl2 chlorek strontu - SrCl2 chlorek arsenu (V) .. (II) - Fe(NO2)2 bromek potasu - KBr bromek srebra - AgBr jodek magnezu - MgI2 fluorek wapnia - CaF2 krzemian potasu .Wzór sumaryczny SnCl 2: Masa molowa: 189,62 g/mol Wygląd białe krystaliczne ciało stałe: Identyfikacja Numer CAS: 7772-99-8 10025-69-1 (dihydrat) PubChem: 24479a) N2O3 - tlenek azotu (III) b) Al (III) , F(I) AlF3 - fluorek glinu c) Li (I) , O (II) Li2O - tlenek litu d) Cl2O5 - tlenek chloru (V) e) Zn (II) , Br (I) ZnBr2 - bromek cynku f) K (I) , S (II) K2S - siarczek potasu g) Cl2 O7 - tlenek chloru (VII) h) CuCl2 - chlorek miedzi (II) i) Al (III) , S (II) Al2S3 - siarczek glinu j) Pb (II) , O(II) PbO - tlenek ołowiu (II) Pb(IV) , O (II) PbO2 - tlenek ołowiu (IV) k) FeBr3 - bromek żelaza (III) l) Cr(VI) , O(II) CrO3 - tlenek chromu (VI).1) Wzór sumaryczny tlenku siarki (VI) a) SO2 b) SO3 c) SO d) SO4 2) Wzór sumaryczny chlorku magnezu a) MgO b) MgCl c) MgCl2 d) Mg2Cl 3) P4O10 to wzór: a) tlenku potasu b) tlenku fosforu(III) c) tlenku fosforu(V) d) tlenku potasu(V) 4) Odczytaj zapis 3N2 a) 3 atomy azotu b) 3 cząsteczki azotu c) 2 cząsteczki azotu d) 2 atomy azotu 5) Określ wartościowość pierwiastków w CrO3 a) Cr(III .Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Nazwa związku chemicznego N(III) i O(II) AlF 3 tlenek litu Cl(V) i O(II) bromek cynku Cl 2 O 7 Cu(II) i Cl(I) Al 2 S 3 Pb = O Fe(III) i Br(I) tlenek chromu(VI) Zad..

Podaj wzór sumaryczny soli:Bromek cynku ZnBr2 : Br-Zn-Br bo cynk jest 2-wartościowy.

To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćPodaj wzór sumaryczny soli: A) bromek cynkuB) chlorek żelaza (III)C) azotan (V) ołowiu (II)D) siarczan (IV) wapniaE) węglan soduF) fosforan (V) potasuZad.2Napisz wzór strukturalny soli:a) siarczek żelaza (III)b) MnSc) siarczan (VI) potasud) Sn₃ (Po₄)₂e) węglan potasuf) CuCO₃.. PlissDaje naj od razu!Wzory związków nieorganicznych.. a brom w bromkach zawsze jedno.Pierwiastki tworzące związek chemiczny Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Nazwa związku chemicznego N(III) i O(II) Al F3 Tlenek litu Cl (V) i O (II) Bromek cynku K --S K Cl2 O7 Cu (II) i Cl (I) Al2 S3 Pb=O F e (III) i1.Cynk: 1,6 do 2,3 g w organizmie a)znaczenie: - składnik ponad 200 enzymów - niezbędny do syntezy białka i kwasów nukleinowych - składnik hormonów (insuliny,tyroksyny,testosteronu) ZASADOTWÓRCZY b)niedobór: - choroby skóry - wypadanie i siwienie włosów - białe plamy na paznokciach - impotencja c)niedobór: - choroby skóry - wypadanie i siwienie włosów - białe.napisz wzór sumaryczny do: bromek cynku 2009-05-21 22:55:57 Napsz wzory sumaryczne zwiąsków chemicznych o następujących nazwach: a)chlorek chromu b)siarczek srebra c)tlenek maganuIV d)jodek ołowiuII e) bromek miedzi I 2011-03-27 19:05:02Napisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II) BaS - siarczek baru Fe(NO₃)₃ - azotan(V) żelaza(III) PbSO₃ - siarczan(IV) ołowiu(II) Cr₂(SO₄)₃ - siarczan(VI) chromu(III) Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan(V) wapniaWzór sumaryczny Br −: Masa molowa: 79,90 g/mol Identyfikacja Numer CAS: 24959-67-9: PubChem: 259: Podobne związki Podobne związki chlorkiułóż wzór sumaryczny i strukturalny ; a) siarczku cyny (IV) b)bromku potasu c) chloru glinu d) Siarczku miedzi (I) e)Jodku ołowiu (II) Potrzebuje na jutro !.

Powyżej 200 ° C FeBr 3 rozkłada się na bromek żelazawy : 2FeBr 3 → 2FeBr 2 + Br 2.

Wyznacz wartościowość pierwiastków w podanych związkach chemicznych.. Gęstość 4.201g/cm3.. Temperatura wrzenia 650 ℃.. Ćwiczenie 1 Zapisz wzory sumaryczne soli: azotan (V) cyny (II) - fosforan (V) wapnia - siarczek cynku - chlorek niklu (II) -FeBr 3 tworzy polimeryczną strukturę z sześciokoordynacyjnymi ośmiościennymi centrami Fe.. Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.podaj nazwy wzory związków: siarczek berylu fluorek sodu tlenek cyny (IV) bromek żelaza (III) chlorek cynkuSubstancja: Wzór sumaryczny: Gęstość [kg/m³] kwas mrówkowy: HCOOH: 1220: kwas mlekowy: CH 3 CH(OH)COOH: 1206.021: kwas szczawiowy (COOH) 2 1900.17: kwas octowy .. ;D +0 pkt.Przydatność 60% Wzory siła F=ma (N) ciężar ciała F=mg (N) gęstość d=m/V (km/m3) ciśnienie p=F/S (Pa) ciśnienie hydrostatyczne ph=dgh (Pa) siła wyporu F=dVg (N) praca W=Fs (J) moc P=W/t (W) droga w ruchu jednostajnym s=Vśr*t pęd p=mV (kg*m/s) zmiana energii wewnętrznej U=W+Q (J) ładunek q=It (C) napięcie elektryczne R=U/I praca prądu elektrycznego W=UIT (J) moc elektryczna.Opublikowany in category Chemia, 12.10.2020 >> .. BeS siarczek berylu CaBr2 bromek wapnia NaF fluorek sodu Cr2O3 tlenek chromu(III) PbS2 siarczek ołowiu(IV) FeBr3 bromek żelaza(III) Mn2O7 tlenek .Podaj wzór sumaryczny związku chemicznego..

Chlorek żelaza (III) jest znacznie bardziej ...Napisz wzór sumaryczny związku o podanej nazwie.

Nie rozpuszcza się w eterze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt