Przykłady elektryzowania ciał

Pobierz

podać nazwy przyrządów służących do wykazywania istnienia ładunków elektrostatycznych.. Prostym przykładem może być rozczesywanie włosów plastikowym grzebieniem.Sposoby elektryzowania ciał: Przez tarcie - polega na pocieraniu jednego ciała o drugie.. Najczęściej do elektryzowania się materiałów dochodzi w przypadku kontaktu ciał wykonanych z tworzyw sztucznych.ciała na inne, lub w obrębie tego samego ciała.. Laska szklana zaś potarta jedwabiem elektryzuje się dodatnio a jedwab ujemnie.ktrostatyka; wskazuje przykłady elektryzowania ciał w otaczającej rzeczywistości dotyczące treści • posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego; rozróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych (dodatnie i ujemne) • wyjaśnia, z czego składa się atom; przedstawia model budowy atomu na schematycznym rysunku• opisuje sposoby elektryzowania ciał przez potarcie i dotyk; informuje, że te zjawiska polegają na przemieszczaniu się elektronów; ilustruje to na przykładach • opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków jednoimiennych i różnoimien-nych; podaje przykłady oddziaływań elektrostatycznych w otaczającej rzeczy-wistości i ich zastosowań (poznane na lekcji)elektrostatyka; wskazuje przykłady elektryzowania ciał rzeczywistości i ich zastosowań w otaczającej rzeczywistości indukcji • posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego; rozróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych (dodatnie i ujemne) • wyjaśnia, z czego składa się atom; przedstawia model budowy atomuElektryzowanie •ciał (1 godzina) informuje, czym zajmuje się elektrostatyka; wskazuje przykłady elektryzowania ciałw otoczeniu X • przeprowadza doświadczenia ilustrujące elektryzowanie ciał przez pocieranie oraz oddziały-wanie ciał naelektryzowanych, korzystając z ich opisów i przestrzegając zasadprzykłady elektryzowania ciał przez tarcie właściwości ciał naelektryzowanych przez elektryzowania ciał przez tarcie, wskazuje elektrostatycznej i dotyk tarcie i dotyk oraz wzajemnym czynniki istotne i nieistotne dla wyniku • wyszukuje i selekcjonuje informacje .1. Podaj 2 przykłady elektryzowania ciał..

laski.Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień.

Potarta suknem laska ebonitowa elektryzuje się ujemnie, a sukno dodatnio.. Wybiera chętne osoby, które prezentują elektryzowanie się włosów poprzez pocieranie ich balonem wypełnionym powietrzem.Przykłady elektryzowania ciał przez pocieranie:-podczas zdejmowania koszulki wykonanej z materiału sztucznego;-pisząc kredą na tablicy;-siedząc w fotelu;-pocierając przedmiot z plastiku o włosy.Korzystamy z niej nie wiedząc nawet o tym i nie zdajemy sobie sprawy jak trudne byłoby życie bez zjawiska elektryzowania ciał.. Oto kilka przykładów na to stwierdzenie.. Elektryzowanie się towarzyszy chodzeniu w butach o gumowej podeszwie, lub używania przedmiotów wykonanych z gumy.. 7. Podaj treść prawa .Elektryzowanie ciał .. 1) Elektryzowanie przez potarcie.. W zakładach włókienniczych tkaniny syntetyczne upodabnia się do wielkiego kondensatora o znacznej pojemności elektrycznej- poprzez zawijanie w bele i układanie warstwami.Są trzy główne sposoby elektryzowania ciał: przez dotyk (stykając z ciałem już naelektryzowanym, wówczas cześć ładunków przejdzie z jednego ciała na drugie), indukcję (zbliżanie do naelektryzowanego ciała, podczas indukcji ładunki przemieszczają się między poszczególnymi częściami ciała) oraz tarcie (przy pocieraniu dwóch ciał elektryzują się oba ciała: jedno dodatnio, drugie ujemnie).Podczas zatknięcia ciał następuje przepływ elektronów z jednego ciała na drugie..

dobrać odpowiednie środki i zademonstrować doświadczenie z elektryzowania ciał.

Ciała się elektryzują, czyli gromadzą ładunek elektryczny.. Są to jedyne cząstki w atomie, które można z niego dość łatwo usunąć.. 5. Podaj przykład pary ładunków jednoimiennych.. Elektryzować może się wiele materiałów np. ubrania (czasami można poczuć iskrzenie, co świadczy o naelektryzowaniu), maska od samochodu, ekran telewizora (o czym świadczy kurz gromadzący się na pionowej nawierzchni), pocierane tkaniny (zwłaszcza syntetyczne), a nawet same ręce, kiedy pocieramy jedną o drugą (świadczy o tym np0.. Po zetknięciu obydwa ciała są naelektryzowane ujemnie ładunkami równymi odpowiednio q 1 i q 2.Człowiek codziennie spotyka się ze zjawiskiem elektryzowania się ciał.. Jakie właściwości posiada ciało naelektryzowane.. Możesz wówczas zaobserwować, że ich końce unoszą się w stronę grzebienia, a poszczególne włosy się odpychają.Rozróżniamy trzy sposoby elektryzowania ciał: przez potarcie, indukcje i przez dotyk ciałem naelektryzowanym.. Pozostałe cząstki są mocno związane i usunięcie ich z atomu jest praktycznie nie możliweciał • informuje, czym zajmuje się elektrostatyka; wskazuje przykłady elektryzowania ciał w otoczeniu X • doświadczalnie demonstruje zjawisko elektryzowania przez potarcie oraz wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych X • posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego; rozróżnia dwa rodzajePotarta suknem laska ebonitowa elektryzuje się ujemnie a sukno dodatnio..

kopnięcie ...podać przykłady występowania zjawiska elektryzowania ciał z życia codziennego.

Wymień rodzaje ładunków elektrycznych.. 6. Podaj symbol, jednostkę i symbol jednostki ładunku elektrycznego.. Przykłady przyjętych sposobów elektryzowanie się ciał Elektryzujące się ujemnie Elektryzujące się dodatnio ebonit PCW plastik papier jedwab szkło futro wełna metalopisuje sposoby elektryzowania ciał przez potarcie wyróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych .. Przykłady doświadczeń ilustrujących elektryzowanie ciał - w tekście "Elektryzowanie ciał - doświadczenie".ktrostatyka; wskazuje przykłady elektryzowania ciał w otaczającej rzeczywistości • posługuje się pojęciem ładunku elektrycznego; rozróżnia dwa rodzaje ładunków elektrycznych (dodatnie i ujemne) • wyjaśnia, z czego składa się atom; przedstawia model budowy atomu na schematycznym rysunku • posługuje się pojęciami: przewodni-Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie w życiu codziennym.. Na rysunku przedstawiono dwa ciała, z których jedno jest naelektryzowane ujemnie (znajduje się na nim nadmiar elektronów).. Elektryzowanie włosów podczas ich czesania (przyciąganie przez grzebień).Fizyka od podstaw: Elektryzowanie ciał czyli dotyk, tarcie i indukcja - YouTube.Draber..

Aby w pełni zobrazować uczniom zjawisko elektryzowania się ciał, nauczyciel prezentuje ćwiczenia.

Elektryzowanie ciał ma wiele negatywnych skutków wpływających na życie człowieka, .Podawanie przez uczniów przykładów elektryzowania ciał (np. podczas zdejmowania swetra lub czesania włosów).. Laska szklana zaś potarta jedwabiem elektryzuje się dodatnio, a jedwab ujemnie.Podaje przykłady odpychania i przyciągania się naelektryzowanych ciał.. Przykład 1.. Podczas pocierania dwóch ciał jedno z nich przekazuje drugiemu elektrony.. niedobór nadmiar elektronów elektronów Elektrony ostatniej powłoki nazywamy elektronami walencyjnymi.. Przykłady z życia codzi ennego ilustrujące zjawisko oddziaływania elektrostatycznego.. Uczeń: 1) informuje, czym zajmuje się elektrostatyka; wskazuje przykłady elektryzowania ciał w otoczeniu 2) przeprowadza doświadczenia ilustrujące elektryzowanie ciał przez pocieranie oraz oddziaływanie ciał naelektryzowanych, korzystając z ich opisów i przestrzegając zasad.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt