Dlaczego dla marii i piotra pieniądze i ordery nie były najważniejsze

Pobierz

W wypowiedzi wykorzystaj wybrane słownictwo: -bezinteresownie, -dla dobra ludzkości, -dla idei, -w imię nauki, -prawdziwy naukowiec, -altruista.olenka1000.. Wraz Piotrem Curie, świeżo poślubionym genialnym fizykiem poznanym na Sorbonie, Maria w 1895 roku wybrała się w podróż poślubną na rowerach .Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie jako piąte, ostatnie dziecko Władysława i Bronisławy Skłodowskich.. prawdziwy naukowiec.. - Odwołując się do historii przedstawionej w tekście wymień pozytywne oraz negatywne skutki pracy naukowca: POZYTYWNE NEGATYWNE - Wyjaśnij, dlaczego dla Marii i Piotra Curie pieniądze i ordery nie były najważniejsze.. w wypowiedzi wykorzystaj wybrane słownictwo:bezinteresownie,dla dobra ludzkości,dla idei,w imię nauki,prawdziwy naukowiec,altruistawyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla Marii i Piotra Curie pieniądze i ordery za wykonaną pracę nie był najważniejsze.. Maria uczęszczała początkowo do szkół prywatnych, potem do rządowych, by mieć pełnoprawne świadectwo.. krzyżówkę z hasłem "Pierwiastek", w której znajdzie się 10 kluczowych ( istotnych, ważnych) słów związanych z życiem i pracą Marii Skłodowskiej- Curie .Planowali nawet ślub i gdyby nie ostry sprzeciw rodziców narzeczonego (którzy szukali dla Kazimierza bogatej partii), losy Marii potoczyłyby się zupełnie inaczej..

3 str. 271 -Zastanów się, dlaczego dla Marii i Piotra pieniądze i ordery nie były najważniejsze- u. stnie .

Dla prawdziwego naukowca ważne nie są wszystkie odznaki , tylko to że ludzie będą o nim wiedzieć oraz zostanie to gdzieś zapisane , a potem będą czytać to kolejne pokolenia .Maria Curie chciała zbadać genezę promieniowania i pochodzenie energii.. Wraz ze swoim mężem pracowali dla dobra ludzkości jak prawdziwi naukowcy.. w zeszycie.. w wypowiedzi wykorzystaj wybrane słownictwo:bezinteresownie,dla dobra ludzkości,dla idei,w imię nauki,prawdziwy naukowiec,altruistaZADANIE 1 Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla Marii i Piotra Skłodowskich Curie pieniądze i ordery za wykonywaną pracę nie były najważniejsze.. Wykorzystaj sformułowania- b e zi n te r e s o w n o ś ć , d l a d o b r a l u d zk o ś c i , d l a i d e i , w i mi ę n a u k i , p r a w d zi w y n a u k o w i e c , s k r o mn o ś ć .wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla Marii i Piotra pieniądze i ordery za wykonywaną pracę nie były najważniejsze.. Na podstawie przeczytanego tekstu wykonajcie .. altruista.proszę pomóżcie.Dla Piotra i Mari Curie pieniądze i ordery nie były najważniejsze ponieważ nie dbali o własny rozgłos,lecz o rozwój nauki.Można ich nazwać prawdziwymi naukowcami ,gdyż nie przeszkadzały im złe warunki pracy.Swojego epokowego odkrycia dokonali w starej szopie.Działali bezinteresownie dla dobra ludzkości,chcieli obalić istniejące pojęcia o budowie materii.Byli ludźmi wybitnymi .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla Marii i Piotra pieniądze i ordery za wykonaną prace nie były najważn…Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla Marii i Piotra Curie pieniądze i ordery za wykonywaną pracę nie były najważniejsze..

Dla Pani Marii i Piotra Curie najważniejsze nie były pieniądze i ordery , ponieważ poświęcili się w imię nauki .

Pochodziła z drobnej szlachty.. Wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla Marii i Piotra Curie pieniadze i ordery za wykonywaną pracę nie były najważniejsze ?W wypowiedzi wykorzystaj wybrane słownictwo z ramki : bezinteresownie , dla dobra ludzkości , dla idei, w imie nauki, prawdz.. W 1891 Maria Skłodowska wyjechała z Królestwa Polskiego do Paryża, by podjąć studia na Sorbonie (w XIX wieku kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich); następnie rozwinęła tam swoją karierę naukową.Zad.. W wypowiedzi wykorzystaj wybrane słownictwo z ramki: bezinteresownie dla dobra ludzkości dla idei w imię nauki prawdziwy naukowiec altruistaZadanie: wyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla marii i piotra curie pieniadze i ordery za wykonywaną pracę nie były najważniejsze w wypowiedzi wykorzystaj Rozwiązanie: maria i piotr curie byli prawdzwymi naukowcami, takimi jakich trudno było wówczas spotkaćwyjaśnij w kilku zdaniach, dlaczego dla Marii i Piotra Curie pieniądze i ordery za wykonaną pracę nie był najważniejsze.. Podstawowa, Język Polski, dodał: jadzia000183, dodane: 2011-05-23 20:06:20Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Pomożesz?. Chodzi o wypowiedź.. Były to czasy po powstaniu styczniowym, a więc wzmożonej .ZSP w Maciejowicach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt