Przykładowa interpretacja porównawcza

Pobierz

Treść .Porównanie dwóch tekstów literackich.. Pisanie o tym, czego nie ma w tekście lub co jest z nim sprzeczne, będzie skutkować błędem interpretacyjnym lub nadinterpretacją.. Stan na AKTYWA 2006 rok 2005 rok 2004 rok Wyszczególnienie w tys. zł struktura w % w tys. zł struktura w % w tys. zł struktura w % A. Aktywa trwałe 2 454 67,02 2 787 52,63 3 011 67,51 I.. Ewentualna zbieżność nazwy z jakąś istniejącą firmą może być jedynie przypadkowa.. Bogowie ingerują w losy ludzi i - przede wszystkim - decydują o wyniku walk i pojedynków.Analiza porównawcza utworów "Oda do młodości" Adama Mickiewicza i "Do młodych" Adama Asnyka Limba - interpretacja i analiza Limba - wiadomości wstępne Daremne żale - interpretacja i analiza Między nami nic nie było - interpretacja Do młodych - interpretacja Do .Co to jest analiza - definicjaAnaliza, czyli opis formalny, jest pierwszym etapem w drodze do zrozumienia tekstu.. Szara kurzawa deszczów przysłoniła świat, wypiła barwy, zgasiła światła i zatopiła w mrokach ziemię, że wszystko wydało się jakby sennym majaczeniem, a smutek wstawał z pól przegniłych, z borów zdrętwiałych, z .przykładowej analizy.. Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.Interpretacja porównawcza WYMAGA wiedzy..

Przykład z matury z roku 2017:Interpretacja porównawcza - jak?

Przeczytaj uważnie wiersz.. 2.Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Na początku był deszcz.. Ma na celu ustalenie, jakie elementy budują tekst i w jakich pozostają relacjach.. To znaczy, że nie można opisywać najpierw jednego tekstu, później drugiego,a na końcu podsumować, porównać własne obserwacje.. Powyższe punkty wydają się proste?. W raporcie prezentujemy wszystkie wyniki, które udało się zebrać.Wstęp 7 Wstęp Wprowadzenie nowej formuły egzaminu maturalnego, która zacznie obowiązywać od roku 20151, jest konsekwencją sukcesywnego wdrażania od roku szkolnego 2009/2010, na kolejnych etapach edukacji, nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.Koncepcja interpretacji porównawczej jest efektem poszukiwania przez zdającego sensów wynikających z zestawienia tekstów i wymaga ustalenia pewnych obszarów porównania, w których szuka się.W niniejszej pracy chciałbym się zająć poezją Wisławy Szymborskiej, a dokładnie rzecz ujmując, jednym z jej wierszy pochodzącym z tomu "Sto pociech", mianowicie "Radość pisania".Należy podkreślić, że przy interpretacji wskaźników finansowych należy za każdym razem odnieść się do sektora, w którym funkcjonuje dana jednostka.. Jak napisać interpretację utworu lirycznego?. Pisanie interpretacji porównawczej..

Analiza porównawcza musi być równoległa Co to oznacza w praktyce?

Twoja praca nie może być krótsza niż 300 słów.. Chłopi.. i powtórz te same kroki w obu wierszach.Interpretacja porównawcza utworów literackich - przykład (wypowiedź argumentacyjna) Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Nad Niemnem, Cudzoziemka Fragmenty powieści "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i "Cudzoziemki" Marii Kuncewiczowej są utrzymane w konwencji realistycznej.Temat matury do rozwinięcia Temat 2.. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.. Informacje ogólne Ze względu na brak dostępu do danych wewnętrznych, analiza została przygotowana na podstawie zewnętrznych sprawozdań finansowych firmy.. W.Analiza ankiety to wieloetapowy proces, którego zwieńczeniem jest syntetyczny raport.. Nie można też zapomnieć, że Mickiewicz odnosi się do tekstu Horacego w sposób autoironiczny, nieco drwi z samego siebie i swoich wierszy.Przykładowa analiza finansowa Autor: Sławomir J ędrzejewski - 7 - Analiza bilansu .. Lepiej równolegle opracowywać, obserwować kolejne elementy w obydwu tekstach.i interpretacji dwóch tekstów literackich (epickich, lirycznych, dramatycznych) lub ich fragmentów.. Warto ści niematerialne i .Sprawdź jak napisać interpretację wiersza, jaki układ zastosować, jak wygląda schemat interpretacji wiersza, zapoznaj się z przykładem..

Musiał to być cud - cud to był, Że chwyciłem...Interpretacja porównawcza Kolejność interpretacji porównawczej Porównaj tytuł, motto, aluzje literackie.

Padał od kilku dni i nieopodal kościoła Zmartwychwstańców woda wyżłobiła głębokie kanały, którymi płynęły z lasu patyki, źdźbła trawy i małe szyszki.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Jak sformułować tezę interpretacyjną ?. Proszę o odpowiedź język polski klasa 6 2021-01-26 19:47:23; Napisz do tego streszczenie tekst w opisie 2021-01-26 16:34:15; Wymyśl i napisz opowiadanie twórcze rozpoczynające się od zdania: "Pewnego dnia Zula postanowiła.". 2021-01-25 21:42:30 Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co się dzieję w "kwestia ceny .Solariusz - przykładowa interpretacja by Siriusastro / On 18 November, 2011 / In Astrologia prognostyczna Solariusz to horoskop urodzinowy, powrót Słońca na godzinę i datę naszych urodzin.Poziom rozszerzony.. Zwróć uwagę na tytuł, który często bywa kluczem do interpretacji.. A oto, jak powinniście się do tego zabrać: 1.. Jeśli nie zrobiłeś jeszcze analizy porównawczej zapraszam do artykułu: Jak analizować wiersz?. Aby zwiększyć wartość poznawczą1.. Trzymaliśmy kciuki za każdego, kto dzisiaj musiał podejść do egzaminu.. Poszczególne sektory charakteryzują się różną rentownością, płynnością, obroto-wością czy zadłużeniem.Matura 2017 z języka polskiego - mamy arkusze CKE na poziomie rozszerzonym..

Zatem mogą to być dwa wiersze, dwa fragmenty prozy lub dwa fragmenty dramatów.Analiza porównawcza tekstów "Zwiad" Jana Chryzostoma Paska oraz "Pospolite ruszenie" Wacława Potockiego.

Musisz ją mieć nt. utworu, kontekstu historycznego, a więc i czasu powstania.. Przykład przygotowania materiałów służących do napisania interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich.. poleca 85 % 532 głosów.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.. Motto występuje raczej rzadko, ale też może wiele powiedzieć, np. w interpretacji wierszy Ostatni despotyzm Norwida i Garden party Barańczaka powinno pojawić się spostrzeżenie, że cytat z pierwszego utworu stał się mottem drugiego: "Pomarańcza, jak widzę z Malty .Interpretacja porównawcza utworów literackich polega na przedstawieniu propozycji odczytania dwóch utworów należących do jednego rodzaju literackiego (odpowiednio: lirycznych, epickich lub dramatycznych), czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów zawartych w tych tekstach, a następnie ustaleniu podobieństw i/lub różnic między nimi i przedstawieniu wniosków wynikających z zestawienia tych podobieństw/różnic.Przykładowa interpretacja porównawcza: Zarówno podmiot liryczny z wiersza Kochanowskiego, jak i z wiersza Herberta snują rozważania o tym, czym ich zdaniem jest sen i czemu służy - w wierszu "Sen" to próba śmierci dla duszy, dla "Języka snu" - może być poszukiwaniem pomysłów poetyckich, sposobów opisywania świata.Opisywane tu utwory dzieli olbrzymia przepaść czasowa.. 5 przykładowych zadań.. Interpretacja wiersza Analiza dzieła literackiego to działanie badawcze mające ustalić z jakich elementów składa się utwór i jak został skonstruowany (por. Podręczny słownik terminów .Koncepcja interpretacji porównawczej jest efektem poszukiwania przezposzukiwania przez zdającego sensówcego sensów wynikających z zestawienia tekstów i wymaga ustl italenia pewnychb ó ó ih obszarów porównania, w których szuka się podobieństw i/lub różnic między utworami, a następnie wyciąga z tego wnioski.Interpretacja musi być zawsze wyprowadzona z tekstu.. Maturzyści mieli do wyboru dwa tematy.. Cyprian Kamil Norwid Nerwy Byłem wczora w miejscu, gdzie mrą z głodu - Trumienne izb oglądałem wnętrze; Noga powinęła mi się u schodu Na nieobrachowanym piętrze!. Władysław Stanisław Reymont..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt